Vítame Vás na registračnom portáli súťažiacich!
start
 
Krstné meno

 
Priezvisko

 
Máš voľno 24.3.2017?
POZNÁMKA:
V prípade, že počet záujemcov presiahne limit, prebehne online predkolo 20.3.2017. Informácie budú zaslané na Tvoj e-mail {{answer_aimq}}

     
 
Aký softvér budeš používať na súťaži?


 
Ty, počuj {{answer_fDWC}}, nerobíš náhodou lektora, alebo školiteľa na {{answer_Ch9P}}?

Iste chápeš, že by to nebolo fér.
     
 
Na akom telefonnom čísle Ťa zastnihneme {{answer_fDWC}}?

 
V prípade, že svojim výkonom zaujmeš potencionálneho zamestnávateľa. Chceš, aby sme mu poskytli tvoje kontaktné údaje?

     
 
Odkiaľ si sa dozvedel o súťaži?


 
Ďakujeme za Tvoj čas {{answer_fDWC}}. Nachystaj si {{answer_Ch9P}} a vidíme sa na 2. majstrovstvách Slovenska v rýchlosti BIM projektovania! Za túto akciu sa môžeš poďakovať nasledovným partnerom:

Tvoja registrácia prebehla úspešne {{answer_fDWC}}, pokyny sme Ti zaslali na e-mail ({{answer_aimq}}
Powered by Typeform
Powered by Typeform